Digital TV-mottagare för kabel TV-kanalerna. Kopplas med HDMI- eller videokabel till skärm, projektor eller TV. Flera modeller finns beroende på operatör, även ett abonnemangskort behövs för att kunna ta emot TV-kanalerna.