Digital TV-mottagare för de fria TV-kanalerna. Kopplas med HDMI- eller videokabel till skärm, projektor eller TV. Flera modeller finns.