Med vår digitala enkätlösning låter du användarna svara på en rad frågeställningar direkt på en iPad. Vi anpassar lösningen efter dina grafiska behov, exempelvis bakgrundsbilder, skärmsläckare och färganvändning. Vi hjälper dig att utforma frågeställningarna, exempelvis ja/nej-frågor, frågor med fritextfält och frågor med ett eller flera svarsalternativ. Statistiken för de olika svarsalternativen sparas, så du snabbt får veta vilka alternativ som var mest populära. Som tillval finns en extern bildskärm som visar statistik i realtid. Läs mer om detta under fliken Lösningar.