Med vår presentationslösning för iPad har du möjligheten att visa webmaterial, inbäddade filmer, bilder och produktkataloger i en och samma applikation. Materialet kan läggas lokalt, vilket gör att Internetåtkomst inte är ett krav. Besökarna kan inte stänga ned applikationen och använda iPaden till andra ändamål. Som tillval finns skärmsläckare. Läs mer om detta under fliken Lösningar.