Diaprojektor med rakt magasin för visning av bilder.