Dokumentkamera som även klarar att visa objekt i 3D. Bilden projiceras via en projektor.