Electronic Brainstorming är Client-Server-baserad lösning i nätverksmiljö. Frågor skickas från klienten till en server, där administratören väljer vilka frågor som ska tas upp. Frågor och svar presenteras på valfri bildlösning, till exempel via en projektor eller bildskärm. Systemet klarar av att hantera flera hundra deltagare, och kan bestå av bärbara eller stationära datorer. De kan nyttjas individuellt eller i grupp.