Tolkbås för en eller två personer. Kan anpassas och byggas ihop för större installationer där flera språk finns representerade. Hyrs endast ut med Tolkutrutning.