Vi har tre modeller av balkar för att hänga LED från tross. För en panel i bredd, två paneler  i bredd och tre paneler i bredd.