En konstruktion i tross för LED-videovägg alternativ A, ett exempel på hur man kan bygga.