Vi har tre modeller av balkar för att bygga LED från golv. För en panel i bredd, två paneler  i bredd och tre paneler i bredd.