En konstruktion i tross för LED-videovägg alternativ C, ett exempel på hur man kan bygga.