En konstruktion i tross för LED-videovägg alternativ D, ett exempel på hur man kan bygga.