Fästen för att enkelt ansluta LEDskin i hörnpelare, finns flera olika typer av hörnpelare.