Uppsättning av två fästen för att koppla ihop två LEDskin-paneler i en vinkel på 5°.