Fästen för att hänga upp till tio LEDskin i höjd från tross, vajer eller telfrar. De levereras med trossklämma eller ögla, klämma på bilden.