De mobila dimmerenheterna finns i olika storlekar med och utan hjul. De utan hjul är lätt att placera i en tross, hänga från en belysningsbrygga eller gömma bakom dekoren. De olika dimmerenheterna är utrustade med jordfelsbrytare och/eller med automatsäkring.