Vikter för att föra att stabilisera olika stativ, dessa kallas för pundare och är i metall.