Tält i olika storlekar som 3×3, 4×4 och 6×4 meter med eller utan sidoväggar. Tält hyrs tillsammans med bild-, ljus- och ljudteknik och används t.ex. på körplats för tekniker.