Manuellt kedjespel som även kallas för handspel. Finns för olika vikter. Vanligast är för 500 kg. Används för att hissa upp tross eller tung teknik som exempelvis stora skärmar och videoväggar.