Groundsupport för tross i aluminium och stål. De används för att få en stabil platform på marken för trosskonstruktioner. Vi använder ground support när vi bygger tross till LED-videoväggar. De kompletteras med manuellt eller motoriserat kedjespel för att höja och sänka trossen. Bilden visar ground support med motoriserat kedjespel.