Lätt trossplatta i aluminium. Används vid byggande av t.ex. fristående trosstorn för belysning med exempelvis moving heads. Finns olika typer av tross.