Installation av nätverksutrustning såsom TP-kablar, routrar, switchar och accesspunkter, anpassat efter antalet önskade anslutningar. Exempelvis temporära nätverksinstallationer på mäss-, hotell- och konferensanläggningar där ni behöver ett eget avskärmat nätverk för ert specifika ändamål. Här kan vi skapa separata trådlösa nätverk, exempelvis ett öppet nätverk för deltagare och gäster och ett för administratörer och medarbetare.