3D-projicering med mappning sker med en eller flera projektorer samt med speciell programvara som körs på kraftfulla datorer baserade med Windows eller Mac OS alternativet med mediaservers. På senare tid har det kommit lösningar för Android, iOS eller Linux. 3D-projicering med mappning betyder att man projicerar på ej jämna ytor utan tredimensionella ytor och att projektorerna placerar olika för att projicera ytan från olika vinklar. Lösningen används vid projicering på byggnader, fordon, produkter, scener och mässmontrar. Det behöver inte vara gigantiska byggnader med ett tresiffrigt antal projektorer eller rullande bilar med sensor för att styra projiceringen utan det kan vara så enkelt som att projicera på en sko med en eller två mindre och enklare projektorer.