Mappning med en eller flera projektorer sker med speciell programvara som körs på kraftfulla datorer baserade med Windows eller Mac OS alternativet med mediaservers. På senare tid har det kommit lösningar för Android, iOS eller Linux. Mappning betyder att man inte nyttjar projektorn eller projektorernas faktiska bildyta utan bild ytan maskas av till en annan form och att bildmaterialet anpassas med programvaran till projiceringsytan.