Presentationslösningar med iPad

En iPad fungerar utmärkt som informationskiosk på mässor och utställningar. Vi hjälper dig att välja ut rätt sätt att förmedla din information, oavsett om det handlar om att visa din websida, dina produktkataloger, filmer och bilder eller applikationer. iPaden kan monteras på flera olika sätt – monterad i en möbel, i ett exklusivt golvstativ eller på väggen.

Presentationslösning

Med vår presentationslösning för iPad har du möjligheten att visa webmaterial, inbäddade filmer, bilder och produktkataloger i en och samma applikation. Materialet kan läggas lokalt, vilket gör att Internetåtkomst inte är ett krav. Besökarna kan inte stänga ned applikationen och använda iPaden till andra ändamål. Som tillval finns skärmsläckare. 

Weblåsning för iPad

Med vår weblåsning kan dina besökare endast komma åt de webplatser du tillåter. Exemplariskt för exempelvis mässor, utställningar och offentliga ytor. Besökarna kan inte stänga ned webläsaren eller använda iPaden till andra ändamål. Vi kan även begränsa åtkomst till kameran samt möjligheten att ta bort appar. Som tillval finns skärmsläckare och möjligheten att köra material offline.

Digital Produktkatalog / Broschyrlösning

Med vår digitala produktkatalog / broschyrlösning visar du enkelt upp dina utvalda produktblad direkt på en iPad. Vi anpassar lösningen efter dina grafiska behov, exempelvis bakgrundsbilder, skärmsläckare och färganvändning. Utöver att läsa produktbladen kan besökarna även markera ett eller flera intressanta produktblad och få dessa levererade direkt till sin e-post. Man behöver med andra ord inte trycka upp produktblad i pappersform. Vår digitala produktkatalog går att kombinera med våra övriga applikationer och tjänster för iPad. 

Enkätlösning

Med vår digitala enkätlösning låter du användarna svara på en rad frågeställningar direkt på en iPad. Vi anpassar lösningen efter dina grafiska behov, exempelvis bakgrundsbilder, skärmsläckare och färganvändning. Vi hjälper dig att utforma frågeställningarna, exempelvis ja/nej-frågor, frågor med fritextfält och frågor med ett eller flera svarsalternativ. Statistiken för de olika svarsalternativen sparas, så du snabbt får veta vilka alternativ som var mest populära. Som tillval finns en extern bildskärm som visar statistik i realtid. 

Filmlösning

Repetera en eller flera filmer kontinuerligt på en iPad. Filmen spelas från det att du startat applikationen tills du stänger ned den. Vi låser applikationen så att besökarna inte kan stänga ned den och använda iPaden till annat. Som tillval finns ett flertal stativ samt hörlurar.

Kontakta oss