Skärmfäste för tross med två Burton-klämmor (coupler) för olika typer av tross, passar både till liggande och stående skärm.