Samsung Galaxy S7 smartphone med Android, finns även att hyra i paket tillsammans med VR-glasögon. Hyrs ut endast ut för korttid från 1 dag och till företag för event, mässa, konferens/möte och produktlansering. Olika konfigurationen finns.