Logistik & Transport 2012 på Svenska Mässan i Göteborg under slutet av maj. Mässan är nordens största mötesplats inom logistik och transport. Vi levererade teknik till flera av utställarna bl.a. kantlösa skärmar, LED skärmar, datorer och iPad med tillbehör. På bilden ser man vår kantlösa skärmvägg i Trafikverkets monter.