Vi levererade en pekskärmslösning med tre stående 55″ skärmar till röntgenveckan i Uppsala.