Vi levererade kompletterade befintligt bild och ljud i lokalerna med ytterligare två projektorer med dukar, bildmixer med kördatorer och digital ljudmixer med trådlösa mikrofoner. SEB har fyrkanter i sin scenografi på eventet. Vi föreslog att de även skulle använda två kastmikrofoner ute i publiken, vi levererade två med kunds logga och i två olika färger enligt deras grafiska profil. Kastmikrofonerna ut i publiken blev en succé med ett stort engagemang i publiken och framförallt gick det snabbare än att två personer skulle går runt med varsin handmikrofon. Fördelen med dessa kastmikrofoner är att personal kan utföra andra saker under konferensen.