Centrum/Torsvik är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för Lidingö med centrala knutpunkter för kollektivtrafik, service, bostäder och arbetsplatser. Det är en del av Översiktsplanen 2030.

Lidingö Kommun har under våren 2012 fått viktiga synpunkter av Lidingöborna kring vad de tycker är viktigt för utvecklingen av Centrum/Torsvik. Utifrån dessa synpunkter och resultaten av flera undersökningar har kommunen tagit fram fem förslag. Kommunen har valt att kalla dem för fem framtidsbilder och redovisar dem i ett så kallat planprogram.

Sedan den 15 april finns en utställning i stadshuset om Centrum/Torsvik. Den är öppen alla vardagar och finns där under hela samrådet, till den 16 juni. I montern vill vi ge en samlad bild av vad projektet Centrum/Torsvik handlar om. Där finns allt bakgrundsmaterial, utredningar, våra förslag och de fem framtidsbilderna. En film och en pekskärm, eller visningsskärm, finns också. Visningsskärmen visar allt material digitalt och fungerar som en surfplatta. Eftersom den är kopplad till webben kan man lämna synpunkter direkt via skärmen. I montern finns även pappersblanketter för synpunkter samt planprogram och kortversion att ta med hem.

 

644377d5aad7c077cc6db9f1af490e0b

HyrData har levererat all teknik och pekapplikation för utställningen. När besökarna kommer in i entrén i stadshuset finns utställningen direkt till höger. Besökarna möts av en 65″ skärm med en rullande film som spelas upp från skärmens inbyggda mediaspelare, ljudet spelas upp i två hörlurar från taket alternativt från skärmens högtalare.

Inne i utställningen finns ett podie med en 32″ pekskärmslösning med upp till sex samtidiga pekpunkter och en 92″ videovägg i 2×2 konfiguration med 46″ skärmar. Bildkälla är en dator för pekskärm och videovägg, samma bild visas på båda skärmlösningarna. Alla skärmar i utställningen använder sig av skärmarnas inbyggda styrning för att startas och stängas av vid angivna tidpunkter, ingen personal behöver sköta detta manuellt.

 

bd5dfcfad1adffe44fc78f38862d663e

Vi har även levererat pekapplikationen en så kallad Multi Touch applikation för integera med besökarna. Denna applikation har flera olika moduler för olika funktioner. Till Lidingö Kommun har vi levererat fyra moduler; en för dokument, en för film, en för hemsida och en för skärmsläckare med film. Dokumentmodulen visar flera PDF-dokument för projektet. Filmmodulen visar en film om projektet. Hemsidsmodulen öppnas via en kioskprogram för att låsa accessen bara till kommunens hemsida och ett interaktivt tangentbord där kommuninnevånarna kan skriva in vad det tycker om projektet. När ingen jobbar på pekskärmen går en skärmsläckare igång med ett bildspel (film), bildspelet har vi skapat av flera stillbilder. Menyknapparna som användarna trycker på för att välja modul är unika för kommunen.

Kommunen har tre träffar/samråd där innevånarna träffar personal och politiker från kommunen. Vid dessa tre tillfällen har och kommer vi att leverera en ljudlösning för fyra samtidiga talare med trådlösa mikrofoner, högtalare, mixer och tekniker på plats. Det är och kommer att vara c:a 75-150 besökare per tillfälle.