Efter ett par år när vi inte har levererat tekniken för Turkiska Statens Turistbyrå på TUR-mässan var vi nu tillbaka som teknikleverantör till årets mässa.

TUR 2013 arrangerades som tidigare TUR-mässor på Svenska Mässan under tredje veckan i mars.

Årets mässa hade drygt 35.000 besökare. Montern är som tidigare år den största till ytan.

 

Vi levererade två videoväggar med fyra kantlösa skärmar per vägg. En videovägg var placerad i framkant av montern, se övre bilden och den andra videoväggen var placerad i VIP-rummet , se nedre bilden.

Till varje videovägg installerade vi små kompakta högtalare för bakgrundsmusik och en dator som bildkälla. Vi hjälpte även kunden med att producera bildspelet med bilder och musik.