Vi levererar teknik både för bemannade och obemannade utställningar exempelvis i gallerior, butiker, museum och entréer. Exempelvis till butiker som visar repeterande budskap på storbildsskärmar, informationskiosker med pekskärmar eller iPads samt bakgrundsmusik från diskreta högtalare.

För rundvandring i gallerior, butiker och museum kan vi rekommendera våra trådlösa guidesystem.