TELE-kablage i olika längder och utföranden. Exempelvis raka TELE-TELE-kablar, TELE-XLR-kablar och skarvdon.