THA-6 är hörlursförstärkare med sex kanaler. Upp till tre hörlurar kan kopplas in till varje kanal vilket gör att du kan koppla in upp till 18 hörlurar till förstärkaren. Ingångar via Tele (stereo).

Nivån går att justera på inkommande signal samt individuellt för de 6 olika hörlurskanalerna så du alltid har full koll på signalnivåerna. Ljudnivån för inkommande samt de utgående signalerna visas på separata nivåmätare så du smidigt ser om ljudnivån blir för hög. Varje hörlursutgång har en AUX-ingång som du kan koppla in externa ljudkällor till vilket ger dig möjlighet att mixa in en extern signal.

Produktblad