Persontrafik 2012 på Svenska Mässan i Göteborg under slutet av november. Mässan är nordens största mötesplats inom persontrafik. Vi levererade teknik till flera av utställarna bl.a. kantlösa skärmar, skärmar, datorer och iPad med tillbehör. På bilden ser man vår kantlösa skärmvägg i Trafikverkets monter.