3D-visualiseringsföretaget Diakrit anlitade oss även detta år för att ta fram en pekskärmsanpassad lösning som skulle användas på mässor i Stockholm och Västerås. Till detta använde vi våra pekskärmar på 55″ monterade på höjdanpassade golvstativ med en NUC-PC på baksidan.

Diakrit ville visa ett flertal filmer som laddats upp på videotjänster såsom Vimeo och YouTube, ett par PowerPoint-presentationer samt ett flertal websidor för samarbetspartners och lägenhetsnavigering och panorama. Vi använde vår weblåsning för att kunna presentera allt innehåll i en och samma vy. Samtliga filmer laddades ned och lades lokalt på respektive dator, PowerPoint-presentationerna anpassades så att besökare och personal antingen kunde stega fram och tillbaka bland bildrutorna eller starta ett rullande bildspel genom enkla touchrörelser.

Diakrit ville ha möjligheten att öppna andra websidor utöver de som förprogrammerats. Trots att vi kallar vår tjänst för weblåsning så är det fullt möjligt att tillåta ett adressfält där adresser manuellt kan anges. Fördelen med vår weblåsning är att besökarna inte kan stänga ned presentationsläget, de har tillgång till ett interaktivt tangentbord direkt på skärmen och att allt material hamnar i en och samma presentationsvy. Besökare har dessutom ingen möjlighet att utföra ändringar, radera eller zooma i det tänkta materialet, vilket hade varit möjligt om man kört standardapplikationer som PowerPoint eller Google Chrome.