Vi har olika paket och lösningar för livesända utbildningar, möten och konferens vi Internet. Alla har följande delare som kamera, dator, ljud, ljus och tekniker. Jobbet på bilden hade vi en tekniker på plats för livesändning via Internet, inspelning och klippning av inspelat bildmaterial.

Modell: Livestream med tekniker